“TA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ /ΤΑ ΑΟΡΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑ”

Πρόγραμμα: ΑCTIVE CITIZENS FUND

Φορέας υλοποίησης: Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την εξωιδρυματική κοινωνική φροντίδα των ανηλίκων “Δικαίωμα στην Οικογένεια” Θεσσαλονίκη

Εταίρος: Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΜΑΘ ΑΑΕ/ΑΟΤΑ

Τέσσερα χρόνια μετά τη δημοσίευση του νόμου 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας»  και λίγους μήνες μετά την ψήφιση της Υ.Α. 40494/11-5-2022 «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας (ΜοΠΠ) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου», ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει στη ζωή και τη καθημερινότητα χιλιάδων παιδιών που ζουν σε ιδρύματα. Κυρίως δεν έχει καθόλου αλλάξει το καθεστώς αδιαφάνειας στις συνθήκες διαβίωσης στα περισσότερα από τα ιδρύματα, ο εκσυγχρονισμός των δημοσίων ιδρυμάτων, η ανάδειξη των ειδικών προβλημάτων και αναγκών που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι σε αυτά, το υποχρεωτικό άνοιγμα στην κοινωνία μέσω προγραμμάτων συμμετοχής μελών της κοινότητας για την παροχή εθελοντικού έργου και κοινωνικοποίησης των παιδιών. Σοβαρά ζητήματα παραβίασης δικαιωμάτων ή διαχείρισης κρίσεων που αφορούν στα παιδιά των ιδρυμάτων αποκρύπτονται εσκεμμένα για να μην βλάψουν το προφίλ των φορέων και το καλλιεργούμενο επιτυχημένο έργο που διατείνονται ότι επιτελούν, χωρίς να υπάρχει καμιά ανεξάρτητη αξιολόγηση για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ιδιαίτερα σημαντικό πρόβλημα, αποτελεί η έλλειψη  δημοσίευσης σημαντικών στατιστικών στοιχείων που μπορούν να εξαχθούν μέσω των στοιχείων που διατηρεί το  Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων και αφορούν στην ποσοτική και ποιοτική συμβολή των φορέων παιδικής προστασίας στον τομέα της αποϊδρυματοποίησης, με αποτέλεσμα κανείς να μη γνωρίζει πόσοι και ποιοι φορείς και σε ποια σημεία της χώρας συνεργάζονται ή δημιουργούν προσκόμματα στην υποχρεωτική πλέον πολιτική της αποϊδρυματοποίησης και της εξωιδρυματικής φροντίδας των ανηλίκων, παραβιάζοντας το δικαίωμα των παιδιών στην οικογενειακή φροντίδα και παρατείνοντας μια αδικαιολόγητη ανισότητα σε κοινωνικά και ατομικά δικαιώματα των ανηλίκων (εκπαίδευση, υγεία, ασφάλεια). Από την άλλη, η πολιτική της αποσιώπησης αδικεί φορείς που είχαν αναλάβει την πρωτοβουλία της αποϊδρυματοποίησης και πριν την αφύπνιση του κράτους, ενώ το θεσμικό πλαίσιο που επιβλήθηκε με τις παθογένειες της δημόσιας διοίκησης προκάλεσε συσσώρευση μεγάλου αριθμού παιδιών σε ιδρύματα.

Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται η υλοποίηση του ΄Εργου «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά» που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021 και θα λήξει το Μάιο του 2023. Θα πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες δράσεις για τα έτη 2022 και 2023 με αντικείμενο την εκπαίδευση και επιμόρφωση επαγγελματιών κοινωνικής εργασίας πάνω στα δικαιώματα των ανηλίκων που κατευθύνονται και διαβιώνουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας και τους τρόπους προστασίας τους, την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας στα ζητήματα που αφορούν την κοινωνική προστασία παιδιών σε κίνδυνο κακοποίησης ή παραμέλησης που πρέπει πλέον να γίνεται, κατά κύριο λόγο, εκτός ιδρυμάτων. Το έργο στηρίζεται στις διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα της Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού ετών, με τις Ειδικές Εκθέσεις των ετών  2015 και 2020 σχετικά με τον εντοπισμό παραβιάσεων στα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, όπως αυτά ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού κατά τη διάρκεια παραμονής τους σε ιδρύματα και στην δευτερογενή κακοποίηση που αυτά υφίστανται λόγω της ίδιας της φύσης της ιδρυματικής διαβίωσης. Τα ιδρύματα στη χώρα μας είναι δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα καθώς και εκκλησιαστικές πρωτοβουλίες.

Τέσσερα χρόνια και πλέον μετά το ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας»  και λίγους μήνες μετά την ψήφιση της Υ.Α. 40494/11-5-2022 «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας (ΜοΠΠ) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου», ελάχιστα πράγματα έχουν αλλάξει στη ζωή και τη καθημερινότητα χιλιάδων παιδιών που ζουν σε ιδρύματα.

Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι:

  1. Διήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης επαγγελματιών κοινωνικής εργασίας και ημερίδα ευαισθητοποίησης κοινού, Ιωάνννινα  20, 21 και 22/10/2022  σε συνεργασία με το Δήμο Ιωαννιτών
  2. Τριήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης επαγγελματιών κοινωνικής εργασίας και ημερίδα ευαισθητοποίησης κοινού, Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2023 σε συνεργασία με την ΜΑΘ Α.Α.Ε.
  3. Τριήμερο σεμινάριο επιμόρφωσης επαγγελματιών κοινωνικής εργασίας και ημερίδα ευαισθητοποίησης κοινού, Αθήνα, Μάιος  2023 σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.
  4. Προβολή ραδιοτηλεοπτικού σποτ στα ΜΜΕ και ΜΚΔ για την προβολή και ευαισθητοποίηση του κοινού στα δικαιώματα των παιδιών που ζουν στα ιδρύματα.
  5. Η έκδοση ενημερωτικού/εκπαιδευτικού εγχειριδίου για επαγγελματίες της κοινωνικής εργασίας.

Ο στόχος του προγράμματος είναι να πείσει την ελληνική κοινωνία, τους χορηγούς και τη εκτελεστική εξουσία ότι το καθεστώς παραμονής των ανηλίκων σε ιδρυματικού τύπου δομές, χωρίς εξαιρέσεις αναπαράγει ανισότητα, καταπάτηση δικαιωμάτων,  περιθωριοποίηση και στιγματισμό σε μεγάλο αριθμό παιδιών και αντιτίθεται σε μια γενικευμένη πολιτική εξωιδρυματικής φροντίδας που εδώ και οκτώ χρόνια προωθούν τα όργανα της Ε.Ε και οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών σε όλη την Ευρώπη. Ωστόσο και επειδή αποδείχθηκε ότι είναι η  αδύνατη η συνολική οικογενειακή αποκατάσταση των ανηλίκων που απομακρύνονται από τις οικογένειές τους, προκρίνεται εκτός της ποιοτικής τοποθέτησης των ανηλίκων σε ανάδοχες και θετές οικογένειες, η επιτάχυνση στη δημιουργία ολιγομελών δομών διαβίωσης των παιδιών, που προσομοιάζουν σε οικιακό/οικογενειακό μοντέλο ανατροφής.

Περισσότερες πληροφορίες: www.fosterparentsnet.gr,  email: info@fosterparentsnet.gr, diktyo.anadochon.goneon@gmail.com τηλ: 2310.288010, 6977831631

Το έργο «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά»  υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών «Δικαίωμα στην Οικογένεια» και εταίρο την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.Διαβάστε περισσότερα εδώ: www.activecitizensfund.gr

Αφήστε μια απάντηση


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.