ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

To έργο της κοινωνικής προστασίας και φροντίδας ανηλίκων περνά από δύο πυλώνες της κοινωνικής πολιτικής στη χώρα μας. Από το εθνικό σύστημα κοινωνικής φροντίδας των ανηλίκων όπως αυτό διαρθρώνεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, τις κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, των Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και από τη Δικαιοσύνη. Τόσο ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών σε κάθε Πρωτοδικείο της χώρας και ο Εισαγγελέας Ανηλίκων σε ορισμένα Πρωτοδικεία όσο και τα Οικογενειακά Τμήματα των Δικαστηρίων ασκούν κοινωνική πολιτική με τη διάγνωση των αναγκών των ανηλίκων και τη ρύθμιση των σχέσεων των παιδιών με τους γονείς ή με τρίτους (αναδόχους ή θετούς γονείς). Τα όργανα που παίζουν το αποφασιστικό ρόλο για το παρόν και το μέλλον της ζωής των παιδιών είναι τα Δικαστήρια της χώρας. Κάθε απόφαση που αφορά τη ρύθμιση των θεμάτων γονικής μέριμνας των ανηλίκων όταν αυτή πρέπει να αφαιρεθεί από τους φυσικούς γονείς και να ανατεθεί σε άλλα πρόσωπα, είτε μέσω του θεσμού της αναδοχής ή της υιοθεσίας ή μέσω της τοποθέτησης σε ίδρυμα παιδικής προστασίας, λαμβάνεται με μόνο κριτήριο το συμφέρον των παιδιών που κρίνεται από το Δικαστή, ο οποίος λαμβάνει υπόψη του τις κοινωνικές εκθέσεις που συντάσσονται μετά από έρευνα των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών. Η κρίση των δικαστηρίων μέσω των αποφάσεων που δημοσιεύονται, βοηθά το κοινωνικό σύστημα να λειτουργεί στο πλαίσιο της προβλεπόμενης νομοθεσίας για την προστασία των παιδιών. Αναδημοσιεύουμε εδώ δικαστικές αποφάσεις με αντικείμενο τη θεσμική προστασία των ανηλίκων.