ΔΙΚΤΥΩΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Το «Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών «Δικαίωμα στην Οικογένεια» είναι ο πρώτος σύλλογος πανελλαδικά που έχει ως αποκλειστικό σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων  των εγκαταλειμμένων και κακοποιημένων παιδιών καθώς και των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα μέσω των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας, όταν δεν είναι εφικτή η επανένωση των παιδιών με τη φυσική οικογένεια. Είναι επίσης ο πρώτος συλλογικός φορέας που ανέδειξε δυναμικά και επίμονα την παθογένεια στα ιδρύματα κοινωνικής προστασίας και φροντίδας παιδιών στην Ελλάδα  και των συνεπειών  τους στην ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών και διεκδικεί την πιστή εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού αλλά και της κοινής νομοθεσίας που αφορά στις σχέσεις γονέων – τέκνων και των προστατευτικών θεσμών του οικογενειακού δικαίου.

Πιστεύουμε ωστόσο,  ότι κανείς δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τους στόχους του μόνος του. Δεκάδες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών επιδιώκουν ανάλογο σκοπό με εμάς, με διαφορετικά μέσα και μεθόδους. Εμείς επιδιώκουμε την ενδυνάμωση της παρουσίας μας και την διάχυση της χρησιμότητάς μας, με τη συνεργασία και τη δικτύωση συμμετέχοντας σε κοινές δράσεις, προγράμματα, προτάσεις, τόσο με τον ιδιωτικό, όσο και με το δημόσιο τομέα με φορείς και πρόσωπα.  Μέχρι σήμερα έχουμε συνεργαστεί:

01

Με την Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, στην παροχή εκπαίδευσης προς υποψηφίους αναδόχους και θετούς γονείς κατά την διάρκεια των ειδικών σεμιναρίων εκπαίδευσης όπως προβλέπονται από τον ν. 4538/2028, στο νομικό τομέα.

02

Με την Εισαγγελία Ανηλίκων Κομοτηνής στο πρόγραμμα «Νεανικές Δράσεις» του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας – Θράκης στην 1ο σεμινάριο επιμόρφωσης νέων επιστημόνων κοινωνικής εργασίας στην Κομοτηνή 2019.

03

Με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Νεάπολης-Συκεών στο πρόγραμμα «Νεανικές Δράσεις» του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας – Θράκης στην 2ο σεμινάριο επιμόρφωσης νέων επιστημόνων κοινωνικής εργασίας στην Θεσσαλονίκη 2019.

04

Με την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου Θεσσαλονίκης στο ίδιο ως άνω πρόγραμμα.

05

Με την «Εταιρεία κατά την κακοποίησης του παιδιού ΕΛΙΖΑ» στο πρόγραμμα «ΣΤΗΡΙΖΩ» του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας – Θράκης, 3ο σεμινάριο νέων επιστημόνων στην κοινωνική εργασία, Θεσσαλονίκη, 2021

06

Με το Κέντρο Ερευνών «Ρίζες» στο ίδιο ως άνω πρόγραμμα.

07

Με το σωματείο «Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων «Αρωγοί του Ιδρύματος ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» στο πρόγραμμα «ΣΤΗΡΙΖΩ» του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέας Μακεδονίας – Θράκης.

08

Με την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων Καλαμάτας στο πρόγραμμα Active citizens fund «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν στα ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά» για τη συνδιοργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης επιστημόνων στην κοινωνική εργασία και ημερίδας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού κοινού.

09

Με τη Δ/νση Ψυχικής Υγείας και Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού στο ίδιο ως άνω πρόγραμμα για ανάλογες δράσεις στην Αθήνα.

10

Με το Δήμο Ιωαννίνων στο ίδιο ως άνω πρόγραμμα για ανάλογες δράσεις στα Ιωάννινα.

11

Με κοινωνικούς λειτουργούς σε Τμήματα Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης, αρμόδιους για θέματα αναδοχής.