ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη και εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των μελών κάθε τρία χρόνια.

Πρόεδρος

Ελένη Γεώργαρου

Νομικός, τ. δικηγόρος Θεσσαλονίκης, εμπειρογνώμονας Παιδικής Προστασίας, συγγραφέας του βιβλίου «Η αναδοχή ως θεσμός κοινωνικής προστασίας των ανηλίκων» Εκδόσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2016

Αντιπρόεδρος

Βαρβάρα Τέτη

Συνταξιούχος, ανάδοχη μητέρα ανηλίκων τα τελευταία 40 έτη

Γεν. Γραμματέας

Χρήστος Γκορτσελίδης

Δικηγόρος, εθελοντής

Ταμίας

Φωτεινή Μουρτιάδου

Κοινωνική λειτουργός στην Εταιρεία Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εθελόντρια

Μέλος

Εύη Κουσίδου

Φιλόλογος – εκπαιδευτικός, ανάδοχη μητέρα δύο ανηλίκων αδελφών