ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η αναδοχή ενός παιδιού είναι υπόθεση ζωής

Πριν προχωρήσετε σε αυτό το σημαντικό βήμα, είναι αναγκαίο να πληροφορηθείτε με σαφήνεια και εγκυρότητα.  Να  κατανοήσετε τη σημασία και τη λειτουργία του θεσμού αυτού στη ζωή ενός παιδιού και στη δική σας.  Να προσαρμόσετε τις προσδοκίες και να οργανώσετε το μέλλον σας με ένα ή περισσότερα παιδιά στην ανάδοχη οικογένειά σας.

Ατομικές συνεδρίες νομικής συμβουλευτικής στους θεσμούς της αναδοχής και της υιοθεσίας σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη μετά από ραντεβού.

Παροχή συμβουλευτικής σε επαγγελματίες κοινωνικής εργασίας για το νομοθετικό πλαίσιο στις σχέσεις γονέων – παιδιών, αναδοχής, υιοθεσίας, επιτροπείας, ιδρύματος – παιδιών