ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  • Οργάνωση εργαστηρίων επιμόρφωσης και εκπαίδευσης επαγγελματιών κοινωνικής εργασίας, νέων επιστημόνων και εθελοντών στο τομέα της Προστασίας Ανηλίκων μέσω των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας καθώς και της διαδικασίας επανασύνδεσης με φυσική οικογένεια του ανηλίκου, από την οποία προσωρινά απομακρύνθηκε. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τους τομείς της νομοθεσίας, της κοινωνικής εργασίας, της ψυχικής υγείας, της διοικητικής οργάνωσης και λειτουργίας των μονάδων κοινωνικής φροντίδας ανηλίκων (ιδρυμάτων) καθώς και του τομέα της εποπτείας αυτών και των προϋποθέσεων υπό τις οποίες πρέπει να ασκείται.
  • Συνεργασία και δικτύωση με άλλους φορείς και ειδικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες στους τομείς εκπαίδευσης με σκοπό την εξειδικευμένη, έγκυρη και πρακτικά εφαρμόσιμη παροχή επιμόρφωσης και εκπαίδευσης.
  • ΄Εχουν πραγματοποιηθεί δύο κύκλοι επιμορφωτικών – εκπαιδευτικών σεμιναρίων και τρία εργαστήρια (workshops) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων «Νεανικές Δράσεις» και «Στηρίζω» του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας-Θράκης: Κομοτηνή 9-13 Μαρτίου 2019, Θεσσαλονίκη 25-29 Μαρτίου 2019, Θεσσαλονίκη 20-23 Σεπτεμβρίου 2021.