ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ο  «Συνήγορος του Παιδιού»  αποτελεί τμήμα της Εθνικής Ανεξάρτητης Αρχής Συνήγορος που Πολίτη, στον τομέα Κύκλος  Δικαιωμάτων του Παιδιού  και αποστολή του είναι να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των παιδιών (0-18 ετών). https://www.synigoros.gr/

Μεταξύ των δραστηριοτήτων του είναι η σύνταξη Ειδικών Εκθέσεων και Πορισμάτων με διαπιστώσεις πάνω σε θέματα δικαιωμάτων των παιδιών και υποβολή προτάσεων προς τη Διοίκηση για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανηλίκων σε όλους τους τομείς της προσωπικής και κοινωνικής τους ζωής .

Σημαντικές για τον τομέα της κοινωνικής προστασίας και φροντίδας στη χώρα μας που υποδεικνύουν τον τρόπο που οφείλει το Κράτος να ενεργήσει για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ευπαθών ομάδων των παιδιών όπως είναι τα εγκαταλειμμένα, κακοποιημένα, παραμελημένα παιδιά και τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα είναι: