ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Προγράμματα Υλοποίησης

Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και εθελοντών για την Eξωιδρυματική Κοινωνική Φροντίδα των Ανηλίκων «Δικαίωμα στην Οικογένεια»

01

Active citizens fund

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. 

02

Στηρίζω

Τίτλος ΄Εργου: «ΣΤΗΡΙΖΩ» Επιχορήγηση δράσεων κοινωνικής στήριξης ΑΜΕΑ και ευπαθών κοινωνικών ομάδων και φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Μακεδονίας – Θράκης. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Αναπηρία «Αρωγοί του ιδρύματος ΄Αγιος Δημήτριος»

03

Νεανικές Δράσεις

Κομοτηνή – Θεσσαλονίκη,  1-31 Μαρτίου 2019. Τίτλος ΄Εργου: «ΝΕΑΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» – Οργάνωση και Ενίσχυση Δράσεων Κοινωνικής Συνοχής-Προστασίας του Περιβάλλοντος, Πολιτιστικής Δημιουργίας και Καινοτόμων Πρωτοβουλιών Δικτύωσης Νέων στη Μακεδονία – Θράκης.