ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Το Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών «Δικαίωμα στην Οικογένεια» έχει αναλάβει από το σκοπό του, τον τομέα της συνηγορίας των ανηλίκων στην θεσμική θωράκιση των δικαιωμάτων τους μέσω της νομοθεσίας, των αποφάσεων της Διοίκησης, των υποχρεώσεων στην παροχή ποιοτικά αναβαθμισμένων υπηρεσιών που έχουν τόσο οι δημόσιοι λειτουργοί όσο και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνεργάτες και στελέχη των Οργανώσεων της Κοινωνάς των Πολιτών. Το πρώτο βήμα των μεταρρυθμίσεων που οφείλουν να γίνουν για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών είναι ο εντοπισμός των προβλημάτων και των δυσλειτουργιών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και των φαινομένων παραβίασης των δικαιωμάτων των ανηλίκων. Συχνά συμμετέχουμε σε διεργασίες διαβούλευσης νομοσχεδίων, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες και παρουσιάσεις όπου καλούμαστε να καταθέσουμε τις απόψεις μας. Είναι για εμάς βασικής σημασίας, να γνωρίζετε τις απόψεις αυτές.