ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οργάνωση δημόσιων ενημερωτικών ημερίδων και εκδηλώσεων με σκοπό την γνώση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας στο σύστημα κοινωνικής φροντίδας και προστασίας των ανηλίκων στη χώρα μας και στα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε συνθήκες εγκατάλειψης, κακοποίησης, παραμέλησης καθώς και όσων ζουν σε ιδρύματα. Ενημέρωση στο νομοθετικό πλαίσιο και τη διοικητική οργάνωση των θεσμών εξωιδρυματικής, οικογενειακής κοινωνικής φροντίδας των ανηλίκων, αναδοχής και υιοθεσίας και τις προϋποθέσεις σύστασής τους καθώς και τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα σε σχέση με την ιδρυματική φροντίδα.  Στη νομική και κοινωνική εργασία για την επανασύνδεση παιδιών με τις φυσικές τους οικογένειες με τη συνεργασία και δικτύωση δημοτικών και περιφερειακών κοινωνικών υπηρεσιών. Ενημέρωση για τον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων κοινωνικής φροντίδας ανηλίκων, την ανάγκη μεταρρυθμίσεων και εκσυγχρονισμού με σκοπό την προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων που διαβιούν σε αυτά.

Οργάνωση δημόσιων ενημερωτικών εκδηλώσεων για κάθε θέμα που αφορά στην προσβολή δικαιωμάτων των παιδιών που ζουν στην κοινότητα.

Ιδιωτικές ενημερωτικές συνεδρίες με κάθε ενδιαφερόμενο, στο τομέα εξειδίκευσης του συλλόγου.

Αρθρογραφία, σχολιασμός και υποβολή προτάσεων σε φορείς, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης με σκοπό την βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για την προστασία της ευπαθούς ομάδων των ανηλίκων «σε κίνδυνο».

Συνεργασία και προώθηση της δικτύωσης με άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που επιδιώκουν ομοειδείς σκοπούς με στόχο την επίτευξη ορατών πολιτικών και αποτελεσμάτων στην προστασία των ευάλωτων ανηλίκων.

Πρώιμη Παρέμβαση, Αναδοχή και Υιοθεσία ανάπηρων παιδιών