ΜΕΛΕΤΕΣ

Στην ενότητα αυτοί παρουσιάζουμε κάθε μελέτες , οδηγούς  και εγχειρίδια που έχουν συνταχθεί με περιεχόμενο συμπεράσματα ερευνών, εργασίες,  εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό. Η συγκέντρωση του υλικού αυτού μας επιτρέπει να παρακολουθούμε την πορεία των ζητημάτων που αφορούν στην προστασία των ανηλίκων, την κριτική στο θεσμικό και εφαρμοστικό  πλαίσιο, τις προτάσεις βελτίωσης του κοινωνικού συστήματος και το περιεχόμενο εκπαιδευτικών διεργασιών.

Οι μελέτες και τα συμπεράσματα ερευνών που γίνονται πάνω στο πεδίο της παιδικής προστασίας και κοινωνικής φροντίδας  στην Ελλάδα και το εξωτερικό βοηθούν στην διαμόρφωση προτάσεων για την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσουν οι αρμόδιες διοικητές αρχές για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων που αφορούν βασικούς τομείς της προσωπικής και οικογενειακής ζωής των παιδιών στη χώρα μας.

Ιδιαίτερα σημαντικά είναι για την Ελλάδα πορίσματα που σχετίζονται με αποτελέσματα κοινωνικής πολιτικής σε χώρες με προηγμένο προνοιακό σύστημα, ώστε να προλαμβάνονται εσφαλμένες πρακτικές και να προετοιμάζονται βάσιμα  τα μέτρα που θα εφαρμοστούν.