Β΄ΔΡΑΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ 

2η Δράση Ανάπτυξης Ικανοτήτων του Δικτύου Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών στον Εθελοντισμό προς τα παιδιά που ζουν στο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Η παραβίαση του δικαιώματος των παιδιών των ιδρυμάτων για ασφαλή και επωφελή οικογενειακή αποκατάσταση μέσω της αναδοχής.

Η αποτυχία της αναδοχής ως συνέπεια ενός κακά οργανωμένου συστήματος και έλλειψης συνεργασίας ιδρυμάτων και φορέων εποπτείας.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΤΟΥ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ χαρακτηρίζεται η κακοποίηση που υφίσταται το παιδί στον φυσικό οικογενειακό του περιβάλλον, σε αυτό που γεννήθηκε και ανατράφηκε μέχρι…

Αctive citizens fund ΄Εργο: “Tα αόρατα παιδιά” Ολοκλήρωση 2ου Εργαστηρίου και 2ης Ημερίδας στα Ιωάννινα, 21 και 21 Οκτωβρίου 2022

Ολοκληρώθηκαν στην πόλη των Ιωαννίνων  οι δράσεις του ΄Εργου «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά» του…

“TA ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ /ΤΑ ΑΟΡΑΤΑ ΠΑΙΔΙΑ”

Συνεχίζεται η υλοποίηση του προγράμματος "Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά" με δράσεις στις πόλεις των Ιωαννίνων, Θεσσαλονίκης και Αθήνας.