Συμμετοχή των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική διαδικασία κατά τη διάρκεια της πανδημίας

ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ “ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ” ΣΤΟ ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ — ΚΥΚΛΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

2/4/2021

Ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος του σωματείου “Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την εξωιδρυματική κοινωνική φροντίδα των ανηλίκων” με διακριτικό τίτλο “Δικαίωμα στην Οικογένεια”, του οποίου σκοπός, μεταξύ των άλλων, είναι η επιδίωξη της προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων που ζουν στα ιδρύματα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992) και ειδικότερα το το άρθρο 28.- ” 1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση και, ιδιαίτερα, για να επιτευχθεί η άσκηση του δικαιώματος αυτού προοδευτικά και στη βάση της ισότητας των ευκαιριών: α. καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους, β. ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διαφόρων μορφών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο γενικής όσο και επαγγελματικής, τις καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί, και παίρνουν κατάλληλα μέτρα, όπως η θέσπιση της δωρεάν εκπαίδευσης και της προσφοράς χρηματικής βοήθειας σε περίπτωση ανάγκης, γ. εξασφαλίζουν σε όλους την πρόσβαση στη ανώτατη παιδεία με όλα τα κατάλληλα μέσα, σε συνάρτηση με τις ικανότητες του καθενός,δ. καθιστούν ανοιχτές και προσιτές σε κάθε παιδί τη σχολική και την επαγγελματική ενημέρωση και τον προσανατολισμό, ε. παίρνουν μέτρα για να ενθαρρύνουν την τακτική σχολική φοίτηση και τη μείωση του ποσοστού εγκατάλειψης των σχολικών σπουδών, σας αναφέρουμε τα εξής:

΄Οπως είναι γνωστό κατά τη διάρκεια των μέτρων προστασίας από τον κορωναϊό, τα σχολεία α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης ήταν κλειστά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Στο διάστημα αυτό οργανώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας μαθήματα διδασκαλίας εξ αποστάσεως (τηλε – εκπαίδευση) ώστε τα παιδιά να μην διακόψουν τη φοίτησή τους και να μην καθυστερήσουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Προϋπόθεση ωστόσο της εξ αποστάσεων εκπαίδευσης είναι η ύπαρξη ηλεκτρονικού υπολογιστή ή tablet (η λύση του κινητού τηλεφώνου είναι πλήρως αδόκιμη) και ενεργού και ικανοποιητικά λειτουργούντος δικτύου internet. Στο πλαίσιο αυτό τόσο το Υπουργείο Παιδείας που υποχρεούται να καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες όλων των παιδιών στην ελληνική επικράτεια, όσο και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιο για τα ιδρύματα παιδικής προστασίας, δεν έλαβαν κανένα μέτρο προκειμένου να εξασφαλίσουν την δυνατότητα εκπαίδευσης εξ αποστάσεως, των 2.000 παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, παραβιάζοντας τόσο το Σύνταγμα όσο και τη ΔΣΔΠ. Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε και παρακαλούμε να το ερευνήσετε ότι στα ιδρύματα παιδικής προστασίας δημόσια, ιδιωτικά και εκκλησιαστικά δεν υπάρχουν ούτε επαρκής αριθμός ηλεκτρονικών συσκευών (πιθανότατα δεν υπάρχουν καθόλου για χρήση από τα παιδιά), ούτε εργαζόμενοι για να υποστηρίξουν τα παιδιά στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω Η/Υ, ούτε εθελοντές παροχής εκπαιδευτικής υποστήριξης ενώ πιθανότατα σε πολλά ιδρύματα να μη υπάρχει ούτε διαθέσιμο WI-FI. ΄Οπως ο καθένας μπορεί να διαπιστώσει, καθ΄όλη τη διάρκεια της πανδημίας το ΥΕΚΥ και το ΥΠΕΘ, δεν αναφέρθηκαν ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ στις ανάγκες και τα μέτρα που έλαβαν για την κάλυψή των εκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών των ιδρυμάτων. ΄Εχουμε βάσιμη ανησυχία καθώς γνωρίζουμε την πραγματική κατάσταση των ιδρυμάτων (παρά την επικρατούσα αδιαφάνεια), ότι τα παιδιά που διαβιούν σε αυτά έχασαν πολύ μεγάλο μέρος της σχολικής ύλης με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί η ήδη επιβαρυμένη κατάσταση τους στον τομέα της εκπαίδευσης τους. Παρακαλούμε για την παρέμβασή σας προκειμένου να διερευνηθεί και να εξακριβωθεί εάν λήφθηκε μέριμνα από τα αρμόδια υπουργεία και τις Περιφέρειες (Τμήματα Κοινωνικών Συμβούλων) ως προς το νόμιμο δικαίωμα των παιδιών των ιδρυμάτων στην εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια αναστολής της “δια ζώσης” εκπαίδευσης στο πλαίσιο της ισότητας και της ισονομίας.

Για το “Δίκτυο”, Ελένη Γεώργαρου, Πρόεδρος Δ.Σ.

Αφήστε μια απάντηση


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.