Διάγνωση και διαχείριση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών

Η βία σε βάρος των παιδιών όπως νοηματοδοτείται στον παρόντα οδηγό είναι ένα φαινόμενο που βαίνει αυξανόμενο ή αποκαλύπτεται ως αυξανόμενο λόγω της ευχερέστερης διάδοσης της πληροφορίας. Το Εργαλείοο που επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού αποτελεί ένα πληρέστατο οδηγό και ιδιαίτερα χρήσιμο βοήθημα στο καθημερινό, επίμοχθο έργο των επαγγελματιών που έρχονται σε επαφή με το παιδί που κακοποιείται. Η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί και ένα βασικό κριτήριο πρόληψης και θεραπείας.