Πολιτική για το δημογραφικό χωρίς κοινωνική πολιτική δεν γίνεται.

Πρωτόκολλα της δέουσας φροντίδας και σωστής ανατροφής που για χώρες της Ευρώπης είναι κοινός τόπος για την προστασία και ασφάλεια των βρεφών,  για την Ελλάδα εξακολουθεί να υπάρχει  μόνο «η επανάληψη της εξέτασης του βρέφους , δύο ημέρες μετά το εξιτήριο», όπως δήλωσε προσωπικό του «Αγίου Ανδρέα» και όπου η μητέρα ή οι γονείς μεταφέρουν το βρέφος και οι γενικές παιδιατρικές οδηγίες. Και τελείωσε η ευθύνη της Πολιτείας για το νεογέννητο.